top of page
butterfly wallpaper by ced.jpg

Vår Historia & Profil

Förskolan Solglimten startade som ett föräldrakooperativ den 1 augusti 1988. Detta efter över ett års arbete med att hitta rätt lokal och personal. Det första protokollförda sammanträdet hölls nämligen redan den 21 april 1987 av en samling eldsjälar som på helt ideell basis utarbetade grunden för förskolan. Verksamhetens mål var då, precis som idag, att bedriva förskoleverksamhet på 

kristen grund. Formen föräldrakooperativ valdes då detta medförde ett ökat föräldrainflytande, lägre avgifter (detta var innan maxtaxan) och möjligheten att hålla kostnaderna nere tack vare ideella föräldrainsatser.

Under många år fungerade föräldrakooperativet mycket bra, men med tiden började föräldrarna känna att de inte hade tid att lägga ner det engagemang de önskade på förskolan. Det var dags för någonting nytt. Det var vid den här tiden några stycken ur styrelsen som kände att de långsiktigt ville arbeta vidare med förskolan. Efter att ha fått samtliga föräldrars stöd vid årsmötet i mars 2007 kunde de starta aktiebolaget, Adlevo AB, för att driva förskolan vidare i ny regi.

Efter 13 år lämnade Adlevo AB över till Mikaelskolan som  blev huvudman för förskolan den 1 augusti 2020.  Detta möjliggjorde för förskolan att behålla sitt lilla format samtidigt som den blev del av en större organisation med den stabilitet och de förutsättningar som det innebar. På samma sätt som föräldrakooperativet lämnade över verksamheten till aktiebolaget lämnade aktiebolaget över verksamheten till Mikaelskolan.

Mikaelskolan är en fristående grundskola med kristen profil som grund. På skolan finns verksamhet från förskoleklass till år 9 med ett integrerat fritidshem i skolans lokaler. Skolan startade 1986 och är Sollentunas första friskola. Huvudman för Mikaelskolan är Föreningen Mikaelskolan, en ideell förening där flertalet av föräldrarna är medlemmar. Skolan har ingen samfunds- eller kyrkotillhörighet. Medlemsfamiljerna kommer från olika kyrkor och samfund eller har ingen uttalad församlingstillhörighet. Föreningen utser en styrelse som har huvudmannaskapet.

För den operativa verksamheten och ledningen av skolans verksamhet ansvarar rektorn, Emily Wikman, tillsammans med skolans personal. Huvudmannen träffar representanter från skolledningen regelbundet i frågor som ekonomi, policy och profilfrågor. Förskolan kommer att ingå som ett arbetslag i detta arbete.

 

För mer info läs gärna på:

https://mikaelskolan.se/

https://www.facebook.com/mikaelskolan/

bottom of page